Rosenmetoden är mjuk beröring med händerna

som möter dina spända muskler med syfte att lösa upp spänningar i kroppen. Värkande och kronisk spända muskler ger en hämmad andning, hämmad rörelseförmåga, dålig blodcirkulation och brist på energi. Det handlar oftast om muskler som är spända utan att utföra något arbete dvs. spänningar som vi många gånger inte är medvetna om att vi har.

Kroppens nerv- och muskelceller minns det vi vill glömma. Metoden gör Dig medveten om spänningarna i kroppen och ger Dig och musklerna möjlighet att slappna av och återgå till sitt normala tillstånd av avspänning och vila.

När muskelspänningen släpper kan den undanträngda känslan som har samband med muskelspänningen få möjlighet att ta plats och komma fram. Känslan kan då bearbetas och förhoppningsvis blir man av med spänningen för alltid.

Rosenmetoden är en process som handlar om att komma i kontakt med muskelspänningen där de undermedvetna svaren finns med våra tankar, känslor och attityder. Dessa kan utgöra en oerhörd positiv kraft för våra liv.

Det är påvisat att beröring inverkar positivt på hormonproduktionen i kroppen. Stresshormonet cortisol minskar medan lugn-och-ro-hormonet oxytocin ökar. Beröring förbättrar också immunförsvaret.

Vem är Rosenmetoden lämpad för?

För dom som:

 • söker avslappning
 • söker självkännedom
 • vill släppa fram glädjen och möjligheterna i sina liv.

Vad gör metoden?

 • Mjukar upp och gör spända och ömma muskler elastiska
 • Ökar blodflödet samt syre- och näringstillförseln i muskler
 • Ökar lymfcirkulationen och stärker immunförsvaret
 • Sänker blodtrycket
 • Ökar prestations- och återhämtningsförmågan
 • Ger en ökad kroppskännedom

Vem är Rosenmetoden inte lämpad för?

Inte för dom:

 • som är i en stor kris eller process i livet
 • som använder droger, alkohol, medicin
 • som har någon psykisk sjukdom

Fördjupning Rosenmetoden

Rosenmetoden – Vårt skydd genom livet – Den person vi är idag!
Från det vi föddes fram till idag har vi behövt skydda oss i livet på olika sätt. Trygghet och närhet med värme och kärlek är mycket viktigt när vi växer upp. Att vi ses som den person vi är genomsyrar vår egen person i allra högsta grad och är livsviktig för varje enskild individ. När vi växer upp är våra möjligheter i livet utvecklande för oss. Vem vi är som person, vad vi är ämnade för och vad vi vill i livet och få ut av livet. Allt detta får oss att växa och må bra i oss själva.

Vi skall vara glada för vårt skydd, vår muskelspänning, för utan den hade vi inte klarat av att leva. Den hjälper oss och har hjälp oss då vi behövt skydda oss, stå pall för händelser i livet. Dessa muskelspänningar har vi tagit på oss (behövt) för att inte trilla ihop på golvet som ett känslosvallande knyte som är alldeles för berört för att klara vår vardag eller livssituation.

Vad är då vårt skydd?
Vårt skydd är det vi håller tillbaka inom oss själva. Skyddet (muskelspänningen) är framför allt våra upplevelser i livet känslomässigt. Det är också det vi inte vågar eller vill vara. Skyddet är det vi inte fått möjlighet att vara, känna eller uppleva och vårt skydd är även det vi vill hålla på avstånd från oss själva. Skyddet har hjälpt oss att leva och att överleva. Detta hindrar oss att vara den fri människa vi är utan muskel-spänningar (skydd)!

Man kan säga att det är det vi inte säger, det vi inte gör, det vi inte är, det vi försöker dölja, det vi försöker vara, våra attityder och mycket mer därtill. För att lättare ge en ”bild” och förståelse kan man förklara det på följande sätt…..

När vi växer upp så fostrar våra föräldrar oss på sitt sätt och kanske på det sätt de blivit fostrade av sina föräldrar. Vi får kanske inte göra saker vi vill göra. Kanske tvingas vi att göra saker vi inte vill. Det kan vara sätt att vara som de ”lägger” på oss. Våra föräldrar kanske vill att vi inte skall gråta, skratta, springa runt för mycket eller så vill de att vi skall göra saker som vi inte vill själva. Sättet som vi växer upp på med våra föräldrar kan både utveckla oss eller begränsa oss som enskilda individer.

När vi börjar dagis och senare skolan har denna sin fostran. Vi kanske blir lärda att vara på ett speciellt sätt som absolut inte är den person vi egentligen är. Prestationer att klara av och att göra bra ifrån sig gör sig också gällande här. Vi får nya ideal att leva upp till och vuxna personer (våra lärare) som ger oss ris eller ros efter prestation. I skolan blir också vänner och klasskompisar viktiga. De kan vara vänner som stärker en med trygghet och kamratskap eller orsakar en ”smärta” som går rakt in i själen med sina öknamn de ger eller elakheter med mobbing som påföljd.

När vi startar och verkar i vårt förvärvsliv behöver vi också vårt skydd. Vi har vår arbetsuppgift att klara av. Våra överordnade chefer kanske kräver mycket av oss. Kanske är vi själva chefer med stort ansvar över en massa anställda. Arbetskamrater både arbetar vi med och kanske även umgås med på fritiden. Denna mångfald med vår arbets- och utanför arbetsrelation gör att det kanske blir dispyter, oliktänkande, frustrationer, elakheter, beroende, närhet, avståndstagande, slitningar, kamratskap, svek, mobbing, tillbakahållande, glädje, kärlek osv. i vårt förvärvsliv. Detta påverkar oss mycket.

Vår familj, släkt och våra vänner spelar stor roll i vårt liv. Allt från det lilla barnet till vår nu vuxna ålder har gjort att vi fått en massa erfarenheter av händelserna som utspelat sig. Även dagis, skolan och vårt förvärvsliv räknas in här. Vi får kanske uppleva trauma som sjukdom och död i vårt liv. Mor- och farföräldrar kanske går bort och hur detta påverkar oss. Vi förstår kanske hur viktiga vissa personer är i vårt liv även de som lämnat oss. Familje- och släktrelationer, våra föräldrar, syskon och nära anhöriga kan på olika sätt påverka oss där vi behöver skydda oss själva och vårt inre. Det kan vara slitningar mellan olika parter, gräl, svartsjuka, förtryck, utnyttjande i olika former, tillåtelse och förbud. Listan kan göras hur lång som helst.

Hela vårt liv från det vi föddes fram till idag har vi behövt skydda oss i livet på ett eller annat sätt. Vårt skydd genom livet är den person vi är idag. Det som Rosenmetoden gör är att man med lätt beröring med händerna ”kontaktar” den muskelspänning som antingen är en enda muskel eller en hel muskelgrupp. När musklerna känner beröringen från händerna kan dessa få chans att slappna av genom den trygghet händerna ger. Att händerna är med i en muskelavslappning ger muskeln trygghet och styrka som den kanske inte hade när muskelspänningen uppstod. Det som ”ligger gömt” i muskelspänningen kan då få ta plats och komma fram, antingen medvetet eller omedvetet. Känslor och sinnesuttryck kan göra sig gällande när en muskelspänning släpper eller helt utebli. Det viktiga är att det sker en muskelavslappning.

Rosenmetoden är ingen massage utan en lätt beröring med händerna på kroppens muskulatur och konturer. Metoden är en process som fortgår efter den enskilda individens önskemål om antal behandlingar för att nå större avslappning och möjligheter i livet. Rosenmetoden får Dig att vara den Du i verkligheten är utan spänningar både emotionellt och fysiskt.

Köp din egen video med rörelseträning här

Efter avslutat köp har du tillgång till videon i 1 år via ditt konto.

Du hittar ditt konto här om du redan köpt filmerna >>

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kroppshälsan KAL AB 
Brogatan 38
302 95 Halmstad

info@kroppshalsan.com
035-121205

Kontaktformulär

CORONAVIRUS!

Kroppshälsan håller öppet som vanligt. Vi har rejält höjt vår hygienskötsel
för att förhindrasmittspridning hos våra kunder och massörer.

Känner Du Dig fullt frisk är Du välkommen att boka,
Din behandling. Vi vill kunna hjälpa Dig med de
problem och smärtor Du har med Din Kropp.