Företagsmassage

Allt fler företag anlitar Kroppshälsan för vi står för hög kvalité med vår friskvård.

Avdragsgill massage

Som företag/företagare kan Ni anlita Kroppshälsan med Er friskvård. Denna friskvård är avdragsgill enlig gällande lagstiftning om all personal på företaget erbjuds denna förmån.

”Riksdagen har beslutat att massage skall räknas som friskvård, och det gör att all personal på företagen kan erbjudas massage utan att bli förmånsbeskattade. För att massagen skall vara skattefri friskvård måste hela personalen erbjudas förmånen.
(Proposition nr:2002/03:123, beslutet togs 30 dec 2003.”

Friskvårdsportal!

Kroppshälsan samarbetar också med friskvårdsportalen ACTIWAY och BENIFY. Är ditt företag anslutet till något av dessa portaler kan Er personal använda sin ”friskvårdspeng” på vår mottagning i centrala Halmstad eller att vi kommer ut till Ert företag och masserar. Vid företagsmassage på Ert företag kontaktas Kroppshälsan för offert och avtal.

Företagsmassage på kroppshälsan

Varför anlita just Kroppshälsan KAL AB?

Allt fler företag anlitar Kroppshälsan för vi står för hög kvalité med vår friskvård.

I massagebehandling arbetar vi terapeutiskt med Dina anställda vilket innebär att vi reducerar smärta och ökar rörligheten i muskulaturen. Utöver massagen får den anställde streching och rörlighetsövningar av oss massörer (som hemläxa) för att lättare nå ett snabbt resultat samt involvera sig själv i sin egen utvecklingsprocess till välmående.

Vi tillhandahåller både manliga och kvinnliga massörer.

Massagen är inte bara för dem som har problem med muskulaturen och rörelseapparaten utan massagen är för alla. Även om Du inte har några direkta problem hjälper massagen Dig med ökad blodcirkulation, minskar eller eliminerar huvudvärk, stärker immunförsvaret, sänker blodtrycket, ger ökad prestations- och återhämtningsförmåga m.m.

Alternativ till Företagsmassage:

Köp din egen video med rörelseträning här​

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kroppshälsan KAL AB 
Brogatan 38
302 95 Halmstad

info@kroppshalsan.com
035-121205

Kontaktformulär

CORONAVIRUS!

Kroppshälsan håller öppet som vanligt. Vi har rejält höjt vår hygienskötsel
för att förhindrasmittspridning hos våra kunder och massörer.

Känner Du Dig fullt frisk är Du välkommen att boka,
Din behandling. Vi vill kunna hjälpa Dig med de
problem och smärtor Du har med Din Kropp.